Vinařství Dolní Zálezly

 


Malé vinařství u velké řeky…

Návrat k tradici a zkusit obnovit po sto letech výrobu dobrého vína, to byl sen Reného Růžičky, když se začal zajímat o historii pěstování vinné révy na svazích u řeky Labe v Dolních Zálezlech. V letošním roce po dlouhých přípravách provedeme výsadbu vlastních vinic na ploše 1,2 ha. 

Chceme při pěstování klást důraz na kvalitu hrozna, terroir, šetrný přístup k hroznům i vinicím a při zpracování využívat tradiční technologie a nové poznatky. Jsme přesvědčeni, že poloha vinice vytváří vlastí terroirovou řadu vín – spojení kvalitní viniční trati, poloha vinice na svazích u řeky Labe s nejvhodnější odrůdou. 


Výsledná vína pak budou nabízet neopakovatelnou symfonii barvy, vůně a chuti. Cesta je to dlouhá, ale pokud s námi počkáte na první sklizeň věříme, že vás nezklameme.

 


Historie vinařství na Ústecku

První vinice jsou na Ústecku doloženy z roku 1233 v majetku řádu německých rytířů, ale pravděpodobně se zde první vinice objevili již dříve, s prvními kláštery Johanitů a Benediktýnů. Od 14. stol. začalo dominovat měšťanské vinařství (důsledek zákonů Karla IV.). Ve druhé pol. 15. stol. jsou zaznamenány měšťanské vinice. Dolní Zálezly patřily k nejrozvinutějším vinařským obcím. Zlatý věk v předbělohorské době začal být utlumován od 17. století a mizení vinařství z tohoto území nabylo na rychlosti v druhé polovině 19. stol. Tehdy už vinice zbývaly prakticky jen v údolí Labe, v Dolních Zálezlech, Chvalově, Dubicích, Vaňově, Sebuzíně, Brné a pod hradem Střekovem. Na úpadku zájmu o vinařství se podepsal odliv pracovních sil do rozvíjejícího se průmyslu a hornictví, a také železnice, která usnadnila dovoz levnějších vín z jihu.

V Dolních Zálezlech ze zdejších krásných vinic Mayderle a Pressgarten sklízeli v druhé polovině 19. století žernosečtí Nosticové. Vinice jsou patrné ještě na některých prvorepublikových fotografiích. V Dolních Zálezlech zaniklo vinařství až kolem roku 1910. Jejich zánik tedy nejspíše má souvislost s prodejem žernoseckého panství okolo první světové války nebo nejpozději s odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce. Dnes jsou v jejich místech chaty a opuštěné čedičové terasy jsou v těchto místech ještě poměrně zachovalé.
 


Nabídka degustace

• Na objednávku připravíme kalkulaci pro posezení skupin v prostorách rozlehlého sklepa pod Větruší – 750 m chodeb (kapacita degustačního místa až 70 osob)

• Rezervujeme vám ubytování v hotelech.

• Zajistíme cimbálovou muziku, kulturní program pro skupiny a samozřejmě teplý či studený catering dle vašich představ - tradiční česká kuchyně, uzeniny, sýry, snoubení vín a pokrmů...

Objednávky: vinarstvidolnizalezly@gmail.com, tel. +420 777 090 099 

 


 

 

Kontakt

Vinařství René Růžička

Rudé armády 60
403 01 Dolní Zálezly

E-mail: vinarstvidolnizalezly@gmail.com